Zveza za Avtizem

Več kot 400 udeležencev: staršev, strokovnjakov s področja šolstva, zdravstva, socialnega varstva, terapevtov in drugih se je srečalo na konferenci Vseslovenske iniciative za enake možnosti oseb z avtizmom, v četrtek 10. 4. 2014 ob 17.00 uri, v Ljubljani. Eno glavnih spoznanj je bilo, da je povezovanje organizacij, ki so se do zdaj vsaka zase ukvarjale z avtizmom nujno da lažje in hitreje dosežemo naše cilje… in po enem letu smo tu

Zvezo sestavljajo naslednje organizacije:

 • Društvo za pomoč odraslim osebam motnjo avtističnega spektra – aspergerjev sindrom
 • Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke
 • Združenje bodi zdrav
 • Zavod – center za pomoč otrokom in staršem, Žalec
 • Društvo za ABA terapijo za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra
 • Društvo za spodbujanje socialne vključenosti Tudi jaz
 • Zavod inštitut za avtizem in sorodne motnje
 • Društvo za pomoč osebam z avtizmom Oko
 • Zavod Modri december


Cilj zveze

Namen Zveze je

 • združevanje NVO za pomoč osebam s SAM
 • združevanje oseb z avtizmom, njihovih staršev in strokovnjakov, ki delujejo na tem področju,
 • ozaveščanje javnosti o problemih odraslih in otrok z avtizmom in njihovih družin,
 • spremljanje zakonodaje na področju zdravstva, izobraževanja, dela in socialnega varstva ter vključevanje v njeno spreminjanje,
 • nudenje podpore odraslim in otrokom z avtizmom pri njihovem socialnem vključevanju,
 • nudenje podpore družinam in aktivno vključevanje v izboljšanje kvalitete življenja odraslih in otrok z avtizmom in njihovih družin.


Naloge Zveze

Zveza bo namen in cilje, uresničevala z doseganjem naslednjih nalog:

 • zagotavljanje glavnih informacij javnosti o tem, kaj so SAM,
 • spodbujanje raziskav na področju SAM,
 • širjenje zavedanja o SAM v širši javnosti in organiziranje okroglih miz in predavanj strokovnjakov s tega področja,
 • spodbujanje čim boljšega vključevanja oseb s SAM v izobraževalne programe ter izboljšanje pogojev za njihovo izobraževanje,
 • spodbujanje dviga znanja učiteljev, vzgojiteljev in izvajalcev dodatne strokovne pomoči o SAM, kot tudi staršev in delodajalcev,
 • organiziranje izobraževanj za starše in strokovne delavce,
 • zbiranje strokovne literature o avtizmu in posredovanje le-te vsem, ki jih to področje zanima,
 • vodenje registra strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem področjem,
 • sodelovanje z drugimi podobnimi ustanovami doma in v tujini,
 • organiziranje in nudenje medsebojne podpore staršem ali skrbnikom, družinam, sorojencem in otrokom ter odraslim s SAM,
 • ustanavljanje in delovanje podporne skupine za odrasle s SAM,
 • nudenje osebnega in skupinskega svetovanja osebam s SAM, njihovim staršem, učiteljem, delodajalcem in drugim osebam, ki prihajajo v stik z osebami s SAM v vsakdanjem življenju,
 • organiziranje pomoči osebam s SAM pri iskanju zaposlitve in nudenje pomoči na delovnem mestu,
 • izvajanje programa osebne asistence, podpore pri strukturiranju vsakodnevnih aktivnosti doma in tudi na delovnem mestu,
 • vzpostavljanje delovanja klubov svojcev.


Dejavnosti zveze

Zveza bo svoj namen izpolnjevala in cilje dosegala z izvajanjem naslednjih dejavnosti:

1. Animiranje NVO, članov Zveze za

 • predstavitve programov NVO,
 • organiziranje in zagotavljanje rednega srečevanja predstavnikov NVO, ki se povezujejo v Zvezo
 • prirejanje strokovnih srečanj Zveze, posvetov Zveze in družabnih srečanj članov Zveze.

2. Organiziranje prostovoljcev v NVO – članih Zveze za izvajanje programa Zveze

 • pridobivanje in priprava prostovoljcev,
 • organiziranje in izvajanje usposabljanja in izobraževanja za vodenje skupin,
 • zagotavljanje mentorstva, brezplačne intervizije in supervizije prostovoljcem,

3. Koordiniranje, vodenje in povezovanje NVO v nacionalno mrežo

 • načrtovanje, izvajanje in razvoj programa NVO za avtizem,
 • zagotavljanje promocije programov NVO za avtizem.

4. Razvojne dejavnosti:

 • organiziranje in sodelovanje članov Zveze pri izvajanju raziskovalnih projektov Zveze,
 • razvijanje, organiziranje in izvajanje novih programov Zveze.

5. Povezovanje in sodelovanje Zveze z drugimi vladnimi in nevladnimi izvajalci socialno varstvenih programov, ter z izvajalci z drugih področij (zdravstvenega, kulturnega, izobraževalnega, športnega in gospodarskega) za izvajanje programov za avtizem na nacionalni ravni, ter v mednarodni skupnosti.

POSLANICA ob svetovnem dnevu avtizma

Usposabljanje

Združimo se za svetovni dan zavedanja o avtizmu in ustvarimo najboljše možne pogoje za osebe z avtizmom.

PREBERI VEČ

Revija Vox Alia

Revija Vox Alia

Revija Vox Alia je nekaj posebnega, saj je prva revija v Sloveniji, ki jo ustvarjajo odrasli ljudje z Aspergerjevim sindromom.

Preberi več

Projekt ZORA

Projekt ZORA

Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine v organizaciji Zavoda inštitut za avtizem in sorodne motnje.

Preberi več

Naši pogledi

Naši pogledi

Oglejte si naše slike z razstave NAŠI POGLEDI.

Poglej